Giới Thiệu

Về Chúng Tôi

AutoFB.vn là gì?

AutoFB.vn ứng dụng tự động facebook. Được thành ngày 20/11/2016. Thành lập và phát triển bởi chỉ một người.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí, an toàn, nhanh chóng cho người dùng Facebook.

AutoFB.vn sử dụng tính năng tương tác Token giữa các tài khoản.

Chúng tôi cam kết không bao giờ spam.

Nó được lập trình để giúp những người sử dụng Facebook không được nhiều like trên bài viết hoặc phải cầu xin dể được like


Thống kê của chúng tôi:

AutoFB.vn đã có một lượng người dùng rất lớn - trên thực tế có hơn 10.000 người dùng mỗi tháng.


Sứ mệnh:

Chúng tôi thành lập để giúp cuộc sống của bạn thêm tươi đẹp hơn