Câu Hỏi Thường Gặp

Vì Sao Auto like không thành công?


Bạn chưa cài đặt Tài Khoản Facebook đủ các tiêu chuẩn sau:

#1 Năm sinh của bạn lớn hơn 1996

#2 Bài viết - Ảnh của bạn chưa cài đặt ở chế độ mọi người

Cách giải quyết

Bước 1: Bạn vào Đây để cài đặt năm sinh.
Sau đó đổi năm sinh của bạn thành 1990

Nếu tài khoản của bạn đã đổi năm sinh quá nhiều
vui lòng Click vào đây để kháng nghị lên Facebook yêu cầu đổi Năm Sinh
Lý do thay đổi : Đây là ngày sinh thật của tôi

Bước 2: Bạn Click Vào Đây để thay đổi thiết lập người theo dõi.

Những ô khoanh đỏ và xanh dưới đây là bắt buộc

Vui lòng chỉnh Công Khai như trong ảnh