Bảng Giá VIP Member
Bảng giá bán lẻ Sub/Like/Share/Comment 1 bài viết tùy chọn
Giá
Theo dõi (Sub, follow)
Like Ảnh, Status
Chia Sẻ
Bình Luận
20.000 VNĐ 200 SUB 300 LIKE 20 SHARE 50 CMT
50.000 VNĐ 600 SUB 1.000 LIKE 50 SHARE 140 CMT
100.000 VNĐ 1.300 SUB 2.000 LIKE 100 SHARE 250 CMT
200.000 VNĐ 2.500 SUB 4.000 LIKE 200 SHARE 600 CMT
500.000 VNĐ 5.000 SUB 8.000 LIKE 500 SHARE 1.500 CMT
1.000.000 VNĐ 10.000 SUB 15.000 LIKE 2000+ SHARE 3000+ CMT

Bảng giá tài khoản VIP Like tự động - Đăng bài là có Like
Gói
1 Tháng
Số like
Lưu ý
VIP 01 150.000 VNĐ 100 like/Bài viết Một ngày tối đa 5 post
VIP 02 300.000 VNĐ Trên 200 like/Bài viết Một ngày tối đa 10 post
VIP 03 500.000 VNĐ Trên 500 like/Bài viết Một ngày tối đa 10 post
VIP 03 Supper 500.000 VNĐ Trên 1.000 like/Bài viết Một ngày tối đa 5 post
VIP 04 Pro 1.000.000 VNĐ 1.500 like/Bài viết Một ngày tối đa 10 post

Mua Ngay | Truy Cập VIP
Facebook: Nguyễn Anh Bắc / Phone/Zalo: 01627857233
Lưu ý: Mình chỉ dùng duy nhất một facebook và một số điện thoại.